Spoločnosť ELTRAK spol. s r. o. vznikla v roku 2002 ako stavebná a investičná spoločnosť. Realizujeme výstavbu rodinných domov, bytových komplexov, pozemných a dopravných stavieb, inžinierkých sietí. Zabezpečujeme obstarávateľskú a sprostredkovateľskú činnosť v stavebníctve. Venujeme sa projektovaniu, rekonštrukciám a realizovaniu stavieb a budov od výkopových a zemných prác, cez základové konštrukcie, izolačné práce, realizáciu hrubej stavby, elektroinštalácie, zdravotechniku, vzduchotechniku, vykurovanie, pokrývačské práce, montáž lešenia, zatepľovanie až po odvoz a likvidáciu odpadu.

CERTIFIKÁTY:

STN EN ISO 9001:2009

Systém manažérstva kvality

STN EN ISO 14001:2005

Systém environmentálneho manažérstva

STN OHSAS 18001:2009

Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

STN ISO/IEC 27001:2014

Systém manažérstva bezpečnosti informácií

 • Bytové domy Rovinka – Trhové polia
 • Bytový dom Kramáre – Klenová ulica, Bratislava
 • Rekonštrukcia a dostavba kultúrneho domu – Rovinka
 • Výstavba rodinných domov – Miloslavov
 • Oprava administratívnej budovy Monti, s.r.o. – Bratislava
 • Dokončenie opravy administratívnej budovy č. III – Trenčín
 • Obnova prevádzkovej budovy UNIMO DPB, a.s. – Bratislava, Jurajov dvor
 • Zateplenie fasády administratívnej budovy
 • Oprava b. č. VIII, ubytovňa – Sereď
 • Divízie autobusov DPB, a.s. – Bratislava, Jurajov dvor
 • Nabíjacia stanica akumulátorov
 • Zateplenie bytového domu – Piešťany
 • Dostavba a nadstavba bytového domu – Pri Starej prachárni, Bratislava
 • Dostavba a nadstavba bytového domu – Banšelová ulica, Bratislava
 • Búracie a čistiace práce Air Slovakia – Pestovateľská ulica Bratislava
 • Búracie a čistiace práce Krásna hôrka – Kramáre, Bratislava
 • Rodinné domy Lamač, Plánky – Bratislava
 • Rodinný dom – Malinovo
 • Dostavba rodinného domu pod Bôrikom – Bratislava
Rodinné domy Rusovce STARERUSOVCE.SK

ELTRAK, spol. s r.o.
Pestovateľská 4
821 04 Bratislava